Mình từng đặt thiết kế và in hộp tại Thành Nam. Nhờ sự tư vấn chuyên nghiệp và ý tưởng độc đáo mình đã có một mẫu hộp sản phẩm khá ưng ý. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn