Mình in tại Thành Nam vài lần. Lần đầu mình không ưng cho lắm. Tuy nhiên sau khi được góp ý, các lần sau mình in lại khá hài lòng. Cám ơn các bạn đã luôn lắng nghe và thay đổi để phục vụ khách hàng tốt hơn.