Được một người bạn giới thiệu sang Thành Nam in tem. Tưởng không ưng mà ưng không tưởng. Hi. Cám ơn các bạn nhé.