Dành tặng cho đội ngũ thiết kế của Thành Nam 3Đ: “Đẹp – Độc Đáo – Đúng hẹn”. Mình đã nhận được thiết kế tờ rơi và rất hài lòng về nó. Cám ơn các bạn.