Mình được một người bạn giới thiệu qua Thành Nam để in giấy khen. Các bạn có những mẫu thiết kế giấy khen khá đẹp mắt. Mình sẽ sử dụng thêm một số dịch vụ in ấn của các bạn.