Rất thích cách phục vụ của Thành Nam. Lần đầu tiên mình gắn bó với một nhà in lâu như vậy. Ai chưa thử thì nên tới in tại Thành Nam một lần để đánh giá đi ạ.