Các bạn đóng gói sản phẩm rất cẩn thận. Mình rất hài lòng về chất lượng tem nhận được. Sẽ ủng hộ các bạn những đơn hàng tiếp theo.