Mình in card tại Thành Nam rất nhiều lần rồi. Các bạn in nhanh, giá rẻ, chất lượng tốt. Mình rất ưng ý. Sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn thời gian tới.