Ấn tượng của tôi khi thiết kế poster tại Thành Nam là các bạn luôn hỗ trợ khách hàng rất nhiệt tình, đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, nhiều ý tưởng mới lạ, sáng tạo, mang phong cách khác biệt. Tôi rất hài lòng.