Được một người bạn giới thiệu sang in thiệp tết tại Thành Nam. Mới đầu mình cũng sợ không ưng như mấy lần trước. Nhưng sau khi được các bạn tư vấn tận tình, mình khá yên tâm. Và khá hài lòng khi nhận được sản phẩm.