Lần đầu tiên in túi tại Thành Nam, mới đầu có chút không hài lòng vì có 1 loại bị lỗi. Nhưng sau khi nhận được phản hồi từ phía mình, các bạn đã thu hồi sản phẩm lỗi và in lại mới. Mình rất ấn tượng về điều này. Mình sẽ vẫn tiếp tục in chỗ các bạn vào lần in tiếp theo.