Mình ở khá xa. Tuy nhiên làm việc với Thành Nam khá thuận tiện. Đội ngũ nhân viên thiết kế rất nhiệt tình, dù xa mà giống như làm việc gần vậy. Mình đã nhận được bản thiết kế Folder đúng theo mong muốn. Cám ơn các bạn rất nhiều.