Bên mình là cửa hàng dịch vụ du lịch. Vì vậy mình cần những thiết kế menu, thực đơn thật độc đáo để thu hút du khách. Mình hài lòng khi thiết kế tại Thành Nam, với sự sáng tạo và tận tâm của đội ngũ thiết kế. Sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn.