Thiết kế đẹp, màu in chất lượng và giao hàng đúng hẹn là ấn tượng đối với mình khi in Kẹp File tại Thành Nam. Chúc các bạn ngày một phát triển hơn nữa.