Vừa rồi do công việc đột xuất nên mình cần in banner rất gấp. Mình đặt in tại Thành Nam và thật may mắn các bạn đã giúp mình hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao. Cảm ơn các bạn.