Nếu bạn chưa tìm được một nhà in ưng ý thì Thành Nam là một lựa chọn không tồi. Mình đã in kẹp File và một số sản phẩm ở đây. Mình hài lòng và sẽ gắn bó với các bạn.