Mình từng in phiếu xuất nhập kho tại Thành Nam. Các bạn in rất sắc nét, chất lượng giấy cacbon cũng đảm bảo và không bị lem mực. Mình rất ưng và sẽ giới thiệu bạn bè tới in.