Công ty mình đã nhận được phong bì. Sếp mình rất ưng ý. Mình sẽ giới thiệu bạn bè tới in chỗ các bạn.