Tháng nào mình cũng in vài trăm cuốn hóa đơn Hoa ở Thành Nam. Các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, chất lượng in thì mình rất hài lòng. Sẽ trở thành khách hàng thân thiết của các bạn.