Nhận được thẻ tích điểm đặt in tại Thành Nam mà mình cứ tâm đắc mãi. Thiết kế đẹp, màu in sắc nét. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn trong những đơn hàng tiếp theo.