Trước đây mình in tem nhãn vài nơi, tem hay bị bong và không bền màu. Mình chuyển sang in tại Thành Nam thì thấy hài lòng về chất lượng và sẽ gắn bó in tại chỗ các bạn.