Trước mình in thẻ nhựa một số bên cứ bị bong lớp màng ngoài của thẻ. Chuyển sang in Thành Nam mình thấy ưng ý hơn về chất lượng và màu sắc của thẻ. Cám ơn các bạn.