Mình được một người bạn giới thiệu in tem vỡ tại Thành Nam. Thực sự rất hài lòng với dịch vụ của các bạn, tem in sắc nét, dán chắc chắn. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn trong thời gian tới