Lần đầu tiên mình in banner tại Thành Nam, các bạn tư vấn rất nhiệt tình. Sản phẩm khi nhận được mình khá hài lòng về chất lượng và bố cục thiết kế. Sẽ ủng hộ các bạn những đơn hàng tiếp theo.