Mình đã gắn bó với Thành Nam nhiều năm nay. Đặc biệt thích đội ngũ thiết kế của các bạn. Tư vấn chuyên nghiệp - Ý tưởng sáng tạo - Ứng dụng sản phẩm cao. Mình sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng các bạn.